top of page

uimhir   (iv-er)   Numbers

 • 1 = a haon       (ah hain)

 • 2 = a dó            (ah dough)

 • 3 = a trí            (ah tree)

 • 4 = a ceathair (ah cah-her)

 • 5 = a cúig        (ah coo-wig)

 • 6 = a sé            (ah shay)

 • 7 = a seacht   (ah shocked)

 • 8 = a hocht    (ah huck-t)

 • 9 = a naoi       (ah nee)

 • 10 = a deich   (ah deh)

 • 11 = a haon déag       (ah hain jayg)

 • 12 = a dó dhéag         (ah doe yayg)

 • 13 = a trí déag            (ah tree jayg)

 • 14 = a ceathair déag (ah ca-her jayg)

 • 15 = a cúig déag         (ah coo-wig jayg)

 • 16 = a sé déag             (ah shay jayg)

 • 17 = a seacht déag     (ah shocked jayg)

 • 18 = a hocht déag      (ah hocked jayg)

 • 19 = a naoi déag         (ah nee jayg)

 • 20 = fiche                      (fee-ha)       

 • 40 = daichead     (da-hid)

 • 50 = caoga           (kway-ga)

 • 60 = seasca         (shas-ka)

 • 70 = seachtó       (shock-toe)

 • 80 = ochtó           (ock-toe)

 • 90 = nócha          (knock-ah)

 • 100 = céad          (cay-d)

 • 1000=míle          (meal-a)

 • 21 = fiche a haon 

 • 22 = fiche a dó

 • 23 = fiche a trí

 • 24 = fiche a ceathair

 • 25 = fiche a cúig

 • 26 = fiche a sé

 • 27 = fiche a seacht

 • 28 = fiche a hocht

 • 29 = fiche a naoi

 • 30 = triocha (tru-hah)

32csm_org.png
bottom of page